0
найменувань
0
одиниць
$0.00
сума
Diller Diller
Політика конфіденційності

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ПРИ КОРИСТУВАННІ САЙТОМ ncase.ua

Конфіденційність користувачів нашого веб-сайту має велике значення для нас, і ми докладаємо всіх зусиль для забезпечення її захисту. Компанія з великою повагою ставиться до конфіденційної (персональної) інформації всіх без винятку осіб, які відвідали Сайт та ознайомились з запропонованими нами товарами, Компанія прагне захищати конфіденційність персональних даних (відомостей чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована), тим самим створивши і забезпечивши максимально комфортні умови використання сервісів Сайту кожному користувачеві.
У цій Політиці конфіденційності та захисту персональних даних (далі – «Політика») встановлено порядок здійснення Компанією обробки персональних даних, види персональних даних, які збираються, цілі використання таких персональних даних, взаємодія Компанії з третіми особами, заходи безпеки для захисту персональних даних, умови доступу до персональних даних, а також, контактна інформація для користувача щодо отримання доступу, внесення змін, блокування або видалення своїх персональних даних та звернення з будь-якими питаннями, які можуть виникнути у Вас щодо практики захисту персональних даних.
Ця Політика конфіденційності та захисту персональних даних розроблена ТОВ «Н-КЕЙС» (код ЄДРПОУ: 43163720, адреса: 65014, м. Одеса, вул. Маразліївська, буд. 1/20, надалі – «Товариство», «Компанія», «Продавець» та/або «Володілець даних») у відповідності до чинного законодавства України, в тому числі, але не виключно, Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року № 2297-VI І встановлює порядок отримання, збору, накопичення, зберігання, обробки, використання, забезпечення захисту і розкриття персональних даних (надалі – «Дані» та/або «Персональні дані») за допомогою веб-сайту: Ncase.ua (надалі – «Сайт») та/або пов'язаних з ним послуг та інструментів.
Будь ласка, знайдіть час, щоб ознайомитися з нашими методами забезпечення конфіденційності та повідомте нас, якщо у вас виникнуть запитання.

З повагою, ТОВ «Н-КЕЙС»

Зміст:

1. Терміни
2. Загальні положення
3. Збір та використання персональних даних
4. Обробка персональних даних
5. Терміни зберігання персональних даних
6. Згода на обробку персональних даних
7. Плагіни та соціальні мережі
8. Безпека неповнолітніх
9. Публічна оферта
10. Взаємодія компанії з третіми особами стосовно персональних даних
11. Конфіденційність активності суб’єкта персональних даних на сайті
12. Захист персональних даних
13. Умови доступу до персональних даних
14. Права суб’єктів персональних даних
15. Зміна політики конфіденційності.
16. Інші положення

1. Терміни

1. У межах чинної політики використовуються такі терміни:
1.1. Персональні дані - будь-яка інформація, що стосується прямо або опосередковано певної або визначеної фізичної особи (суб'єкту персональних даних).
1.2. Сайт - місце демонстрації товарів, що працює під знаком для товарів і послуг та розташоване за WEB адресою: ncase.ua
1.4. Володілець (Продавець) - ТОВ "Н-КЕЙС" (код ЄДРПОУ 43163720, 65014, м. Одеса, вул. Маразліївська, буд. 1/20).
1.6. Обробка персональних даних - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів, з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), отримання, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення Персональних даних.
1.7. Надання персональних даних - дії, спрямовані на розкриття Персональних даних певній особі або певному колу осіб.
1.8. Знищення персональних даних - дії, в результаті яких стає неможливим відновити зміст Персональних даних у інформаційній системі персональних даних і (або) в результаті яких знищуються матеріальні носії персональних даних.

2. Загальні положення
2. Дані правила, є діючою політикою Володільця щодо використання Сайту та політики щодо Персональних даних, що збираються за їх допомогою.
2.1. При використанні Користувачем Сайту для розміщення інформації на Сайті, чи при будь-якому іншому використанні, Користувач зобов'язуєтесь виконувати дані правила, а також дотримуватися у своїх діях діючих норм законодавства України.
2.2. У випадку, якщо Користувач не погоджується з даними правилами він не може продовжувати користування Сайтом.
2.3. Володілець не перевіряє інформацію опубліковану/надану Користувачем та не несе відповідальності за їх зміст, а також за можливе заподіяння шкоди або будь-яких інших збитків третім особам діями Користувача.
2.4. Заборонено копіювати, поширювати, демонструвати, змінювати матеріали (в тому числі будь-які їх частини) та/або фотографічні твори з цього сайту, а також використовувати їх будь-ким у будь-якому вигляді іншим чином для суспільних чи комерційних цілей, без попереднього письмового погодження з Володільцем. Будь-яке використання матеріалів Сайту без попереднього письмового погодження з Володільцем заборонено. Всі права на матеріали та фотографічні твори належать їх власникам.
2.5. Використання Користувачем Сайту означає автоматичну згоду Користувача з умовами цієї політики, у тому числі згоду Користувача на обробку Володільцем його Персональних даних, у випадках, коли положеннями чинного законодавства передбачена така згода.
2.6. У випадку якщо Користувач не погоджується з даними правилами він не може продовжувати користування цим Сайтом.
2.7. Володілець не несе відповідальності за зміст матеріалів, опублікованих Користувачами, а також за заподіяння шкоди і будь-яких інших збитків, які можуть виникнути при використанні цього Сайту, Користувачам та/або третім особам.
2.8. Володілець не несе ніякої відповідальності ні перед Користувачами, ні перед третіми особами ні за порушення Користувачами даних правил, ні за наслідки такого порушення.

3. Збір та використання персональних даних
3. Володільцем та розпорядником персональних даних користувачів Сайту є ТОВ «Н-КЕЙС». При використанні користувачем сервісів Сайту Компанією здійснюється обробка даних користувача, а саме:
- даних, що надаються користувачем як при заповненні реєстраційних форм, так і в процесі користування сайтом;

3.1. Компанія збирає тільки ті персональні дані (наприклад, Ваше ім'я і прізвище, логін і пароль доступу, адреса електронної пошти, номер контактного телефону, дата народження, стать і т.д.), які свідомо і добровільно надані Вами як суб'єктом персональних даних в цілях використання сервісів Сайту, що відповідно до вимог законодавства є згодою суб'єкта персональних даних на обробку своїх персональних даних відповідно до сформульованої в цій Політиці мети їх обробки.
3.2. При відвідуванні Сайту фіксуються всі входи до системи. Інші відомості по трафіку користувача не обробляються і не зберігаються.
Звертаємо Вашу увагу: Компанія обмежується збором мінімального обсягу інформації, необхідного виключно для виконання запиту суб'єкта персональних даних. У будь-якому випадку, коли запитується необов'язкова до надання інформація, користувача буде повідомлено в момент збору такої інформації.
3.3. Компанія не збирає будь-яку інформацію, до обробки якої, законодавством встановлені певні вимоги, таку як: про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, засудження до кримінального покарання, а також даних, що стосуються здоров'я, статевого життя, біометричних або генетичних даних (відповідно до статті 7 Закону України «Про захист персональних даних»).
3.4. Компанія збирає дані про статистику відвідування Сайту. Відомості можуть містити інформацію про з'єднання, трафік, браузер користувача, а також про дату, час, тривалість роботи в мережі Інтернет та знаходження Користувача на Сайті.

4. Обробка персональних даних
4. Обробка і зберігання наданих персональних даних здійснюється в дата-центрах, де розміщується обладнання, що забезпечує функціонування сервісів Сайту. Надані персональні дані обробляються і можуть зберігатись в Базі персональних даних чи окремій таблиці Бази даних Сайту.

5. Термін зберігання персональних даних
5. Персональні дані зберігаються на термін не більше, ніж це необхідно відповідно до мети їх обробки.
5.1. Після того, як суб'єкт персональних даних перестав бути користувачем Сайту шляхом видалення свого облікового запису на Сайті, його персональні дані також автоматично видаляються.

6. Згода на обробку персональних даних
6. Використовуючи Сайт Користувач надає Володільцю наступну згоду на обробку, використання та зберігання Персональних даних Користувача з метою забезпечення реалізації відносин купівлі-продажу, відносин у сфері захисту прав споживачів, у сфері реклами і маркетингових досліджень, податкового, бухгалтерського обліку, статистичної звітності, тощо.
6.1. Інформація, надана Користувачем під час користування Сайтом є його персональними даними. Персональні дані Користувача (прізвище, ім'я, по батькові, номер мобільного (стільникового) телефону, фотокартка, дата народження, відомості про місце перебування, проживання та інші дані щодо Користувача) є конфіденційною інформацією. Збір, обробка та подальше поширення таких персональних даних здійснюється Володільцем відповідно до Закону України "Про захист персональних даних", інших нормативно-правових актів України, а також умов цієї політики.
6.2. Володілець має право на поширення отриманих Персональних даних Користувача без його згоди у наступних випадках:
- якщо передача Персональних даних прямо передбачена положеннями чинного законодавства України;
- у випадках, передбачених цією Політикою, в т.ч. для отримання рекламних, маркетингових та спеціальних пропозицій, інформації про акції, розіграші, іншої інформації про діяльність Володільця та/або партнерів.
6.3. Володілець має право направляти листи, повідомлення та матеріали на поштову/і адресу/и, електронну адресу, а також відправляти повідомлення засобами телефонної та електронної комунікації, електронними месенджерами, здійснювати дзвінки, тощо на наданий Користувачем номер мобільного (стільникового) телефону тощо.
6.4. Користувач надає Володільцю право здійснювати обробку його Персональних даних, у тому числі: розміщувати Персональні дані в базах даних Володільця, здійснювати довічне зберігання даних, їх накопичення, оновлення, зміну (у міру необхідності) тощо.
6.5. Володілець прийняв на себе зобов’язання щодо захисту отриманих Персональних даних Користувача від несанкціонованого доступу третіх осіб, та не поширення/передачу третій стороні (крім передачі даних пов'язаним особам, партнерам, особам, уповноваженим Володільцем на здійснення безпосередньої обробки даних для зазначених цілей, а також на обов'язковий запит компетентного органу).
6.6. У випадку зміни своїх Персональних даних Користувач, має право надати Володільцю оновлену інформацію, звернувшись через встановлені канали комунікації з відповідним повідомленням. У разі невиконання Користувачем даної вимоги, Володілець не несе відповідальності за несприятливі наслідки, пов'язані з використанням застарілих даних Користувача.
6.7. Користувач надає однозначну згоду на те, що всі дані в тому числі персональні, в т.ч. дані про здійснені Користувачем покупки можуть бути отримані, збережені, оброблені та використані Володільцем та іншими уповноваженими Володільцем третіми особами без обмеження за строком і територією, у тому числі й за межами України, з метою створення нових програм лояльності, вивчення споживчого попиту, у маркетингових, інформаційних, рекламних або інших аналогічних цілях, наданні Користувачу рекламних та інформаційних матеріалів без обмежень.
6.8. У процесі обробки Персональних даних Користувач має права визначені Законом України "Про захист персональних даних".
6.9. Володілець вживає всіх можливих заходів щодо захисту персональних даних Користувачів від несанкціонованої обробки. У зв'язку із цим обробка Персональних даних Користувачів здійснюється виключно працівниками, які підписали зобов'язання про нерозголошення Персональних даних, що стали їм відомі в результаті виконання своїх трудових обов'язків.
6.10. Користувач може у будь-який момент відкликати надану згоду шляхом направлення відповідної заяви за адресою: 65014, м. Одеса, вул. Маразліївська, буд. 1/20.

7. Плагіни та соціальні мережі
Сайт може використовувати плагіни, що надаються соціальними мережами.
Плагіни ідентифіковані логотипами соціальних мереж або відповідними написами.
7.1 Коли Користувач відвідує сторінки Сайту, що містять відповідний плагін, браузер Користувача встановлює пряме з'єднання з серверами соціальних мереж. Вони безпосередньо передають зміст плагіна браузеру Користувача, який вбудовує їх на Сайт, дозволяючи особам, які адмініструють соціальні мережі, отримувати інформацію про доступ до відповідної сторінки сайту.
7.2. Якщо Користувач використовує плагін соціальної мережі, нам (Володільцю) може передаватися деякі особисті дані Користувача (наприклад, ім'я, дата народження, стать, адреса електронної пошти тощо).
7.3. При відвідуванні Сайту в ході активного сеансу в соціальній мережі, інформація про таке відвідування може збиратися особами, що адмініструють соціальні мережі.
7.4. Якщо Користувач взаємодіє з плагінами, наприклад, натискаючи на кнопки "Like", "Мені подобається", відповідна інформація передається з браузера пристрою Користувача безпосередньо особам, які адмініструють соціальні мережі, і ними ж зберігається.
7.5. Для отримання повної інформації про цілі та масштабах збору і обробки вищезазначеними особами, що адмініструють соціальні мережами, про права Користувача та варіанти налаштування для забезпечення приватності відвідайте сторінки політики конфіденційності відповідної соціальної мережі.
7.6. Якщо Користувач Соціальних мереж не хоче, щоб особи, які адмініструють їх, об'єднували дані про візити на Сайт з іншими даними про своїх користувачів, Користувачу необхідно вийти з профілю соціальної мережі до відвідування нашого Сайту. Надалі Користувач зможе заблокувати плагіни соціальних мереж, використовуючи спеціальні розширення у браузері свого пристрою.

8. Безпека неповнолітніх
Сайт не призначений для неповнолітніх користувачів. Компанія дуже серйозно ставиться до питань безпеки, особливо щодо осіб, які не досягли повноліття, в зв'язку з чим, зі свого боку, Компанія звертається до батьків із закликом пояснити своїм дітям про проблеми безпеки в Інтернеті, про їх конкретну мету і потребу у використання тих чи інших сервісів Сайту.

9. Публічна оферта
Пропозиція на Сайті не є офертою. Користувач після ознайомлення з розміщеною пропозицією має право зробити оферту Продавцю шляхом заповнення форми Замовлення і/або здійснити замовлення через Колл центр Сайту. Заповнення форми Замовлення вважається офертою Користувача Продавцю на придбання Користувачем товару на умовах, зазначених у відповідній пропозиції.
9.1 Оферта вважається прийнятою Продавцем, якщо Продавець здійснив дії, які свідчать про прийняття оферти Користувача, а саме: фактично відвантажив товар, приступив до надання послуг відповідно до умов, передбачених офертою Користувача, надав рахунок на оплату замовлених товарів.
9.2. Інформація про товар яка відображається на Сайті є динамічною. Це означає, що інформація може бути оновлена, змінена і доповнена Володільцем в будь-який момент часу без попереднього повідомлення Користувача. Будь-яка інформація про товар Продавця, умови акції, ціни товару, і будь-які інші правила надання послуг Продавцем відображаються на Сайті.
9.3. Продавець має право запропонувати реалізувати товар на інших умовах після отримання оферти Користувача. В такому випадку ця пропозиція вважається зустрічною офертою і має бути прийнята Користувачем. Прийняттям зустрічної оферти вважається фактичне отримання Користувачем і / або товару на умовах, передбачених зустрічній офертою. Продавець має право відкликати зустрічну оферту до моменту отримання товару Покупцем.
9.4. Узгодженням всіх істотних умов між Користувачем та Продавцем є оплата та / або фактичне отримання товару Користувачем, а також відвантаження товару Продавцем.
9.5. Відповідальність Продавця за зміни умов реалізації товару обмежується правом Одержувача (Користувач, Платник) відмовитися від придбання товару і вимагати повернення сплачених за нього коштів (якщо вони оплачені).
9.6. Фотографії Товарів надаються в ознайомлювальних цілях, опис Товару на сайті може відрізнятися від Товару, який Користувач хоче придбати.
9.7. Характеристики та комплектація Товару можуть бути змінені Виробником\Постачальником Товару без попереднього попередження. Продавець не несе відповідальності за зміни, які внесені Виробником\Постачальником Товару. Дійсні технічні характеристики товару надані в супровідних документах на Товар.

10. Взаємодія Компанії з третіми особами стосовно персональних даних
Компанія не здійснює передачу персональних даних третім особам, крім випадків, коли така передача є вимогою законодавства, на прохання суб'єкта персональних даних або в інших випадках, викладених в цій Політиці. Компанія розуміє, що особиста інформація є цінністю і невід'ємним змістом, в тому числі, особистих немайнових прав будь-якої фізичної особи, тому вживає всіх можливих заходів для захисту особистої інформації користувачів, добровільно і усвідомлено переданої останніми Компанії.
10.1.На Сайті можуть бути посилання на інші веб-сайти (виключно в інформаційних цілях). При переході по посиланню на інші веб-сайти дія цієї Політики на такі сайти поширюватися не буде. У зв'язку з чим, Компанія рекомендує переглядати політику в сфері конфіденційності і персональних даних кожного веб-сайту перед тим, як передавати будь-які персональні дані, за якими Вас можуть ідентифікувати.

11. Конфіденційність активності суб'єкта персональних даних на Сайті
Відомості про активність (трафік) на Сайті користувачів, які проходять через мережу, або електронну пошту користувача захищені відповідно до вимог чинного законодавства України. Тобто, Компанія жодним чином або способом не порушує таємницю «активності» користувача при використанні останнім сервісів Сайту.

12. Захист персональних даних
Компанія використовує загальноприйняті стандарти технологічного та операційного захисту інформації та персональних даних від втрати, неправильного використання, зміни або їх знищення. Однак, не дивлячись на всі зусилля, Компанія не може гарантувати абсолютну захищеність від будь-яких загроз, що виникають поза межами регулювання Компанії.
12.1.Компанія забезпечує застосування всіх відповідних зобов'язань щодо дотримання конфіденційності, а також технічних і організаційних заходів безпеки для запобігання несанкціонованого або незаконного розголошення або обробки вищезазначених інформації та даних, їх випадкової втрати, знищення або пошкодження.
12.2.Компанія надає доступ до інформації і персональних даних тільки уповноваженим працівникам, які дали згоду на забезпечення конфіденційності такої інформації та даних відповідно до вимог Компанії.
Поширення персональних даних без згоди суб'єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

13. Умови доступу до персональних даних
Порядок доступу до персональних даних третіх осіб визначається умовами згоди користувача, наданих володільцю персональних даних на обробку цих даних, або відповідно до вимог чинного законодавства України.
13.1. Користувач має право на одержання будь-яких відомостей про себе у будь-якого суб'єкта відносин, пов'язаних з персональними даними, за умови зазначення прізвища, ім'я та по батькові, місця проживання (місця перебування) і реквізитів документа, що посвідчує фізичну особу, яка подає запит, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.
13.2. Доступ користувача до всіх даних про себе, які можуть зберігатися Володільцем, здійснюється безоплатно.
13.3. Відстрочка доступу користувача до своїх персональних даних не допускається.
13.4. Відстрочка доступу до персональних даних третіх осіб допускається у разі, якщо необхідні дані не можуть бути надані протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня надходження запиту. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у запиті, не може перевищувати 45 (сорока п'яти) календарних днів.
13.5. Повідомлення про відстрочку доводиться до відома третьої особи, яка подала запит, у письмовій формі з роз'ясненням порядку оскарження такого рішення.
13.6. Рішення про відстрочення або відмову у доступі до персональних даних може бути оскаржено до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або суду у порядку та умовах, передбаченими чинним законодавством України.

14. Права суб'єкта персональних даних
Компанія доводить до Вашого відома про Ваші права, як суб'єкта персональних даних, які врегульовані Законом України «Про захист персональних даних», а саме:
1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
3) на доступ до своїх персональних даних;
4) отримувати не пізніше як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
5) пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;
9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
11) відкликати згоду на обробку персональних даних;
12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.
14.1. Для оновлення, отримання доступу, внесення змін, блокування або видалення своїх персональних даних, відкликання згоди на обробку персональних даних, яка були Вами надані Компанії відповідно до цієї Політики, або в разі наявності будь-яких зауважень, побажань або претензій щодо Ваших персональних даних, які обробляються Компанією, Ви можете звернутися з листом на офіційну адресу електронної пошти Компанії: info@ncase.ua.

15. Зміна Політики конфіденційності
До цієї Політики можуть вноситись зміни та доповнення, у тому числі, при зміні вимог чинного законодавства України, без попереднього повідомлення Користувача про це.
15.1.У випадку внесення істотних змін до цієї Політики Компанією буде розміщено повідомлення на Сайті та зазначено термін набрання цими змінами чинності. Якщо протягом зазначеного терміну Ви не відмовитеся від їх прийняття в письмовій формі, це означатиме, що Ви погоджуєтеся з відповідними змінами Політики конфіденційності.
15.2. Просимо звернути увагу на необхідність час від часу переглядати Політику, розміщену на нашому Сайті, для того, щоб бути в курсі будь-яких змін або доповнень до неї.

16. Інші положення
Оплата товару здійснюється з урахуванням обмежень, передбачених постановою Правління Національного банку України від 6 червня 2013 № 210 "Про встановлення граничної суми розрахунків готівкою".
16.1. Володілець може змінювати наповнення Сайту в будь-який момент часу без попереднього сповіщення Користувача.

Війдіть до особистого кабінету та користуйтеся всіма перевагами сайту
На нашому сайті Ви знайдете різні системи лояльності та ціни, які стануть доступними після авторизації в каталозі та будуть відповідати Вашому обліковому запису.
Вхід